ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 106                                               

రోహిణి నక్షత్రము

నక్షత్రములలో ఇది నాలుగవది. రోహిణీ నక్షత్రానికి అధిదేవత బ్రహ్మ, నక్షత్రాధిపతి చంద్రుడు, మానవగణము కనుక ధర్మచింతనతో పాటు లౌక్యమూ ప్రదర్సిస్తారు. అనుకున్నది నయనా భయానా చెప్పి సాధిస్తారు. ఈ నక్షత్ర జాతకులు మానసిక దృఢత్వము కలిగి ఉంటారు. అనుకూలంగా నడుచు ...

                                               

లగ్నం

జ్యోతిష శాస్త్రంలో లగ్నం ప్రధాన మైనది. లగ్నం శిశువు పుట్టిన సమయాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని నిర్ణయించ బడుతుంది. ఒక రాత్రి ఒక పగటి సమయంలో మొత్తం పన్నెండు లగ్నాలు ఆవృత్తం ఔతాయి. సాధారణంగా సూర్యుడు మేషరాశి ప్రవేశ కాలం అయిన మేష సంక్రాంతి నుండి ఉదయకాలమున మే ...

                                               

లగ్నము

పాపగ్రహాలు కేంద్రాధిపతులైన ఆగ్రహములు శుభగ్రహాలు ఔతాయి. కోణ స్థానములు లగ్నము నుండి 5.9 స్థానములు వీటిని లక్ష్మీ స్థానములు అంటారు. కేంద్ర స్థానములు లగ్నము నుండి 1.4.7.10 స్థానములు. వీటిని విష్ణుపాదములు అంటారు. రవి చంద్రులకు అష్టమాధిపత్య దోషము లేదు. ...

                                               

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి రాశి చక్రములోని రాశులలో ఎనిమిదవది. ఇది వలయములో 210 నుండి 240 డిగ్రీల వరకు విస్తరించి ఉంది. ఉష్ణమండల రాశిచక్రములో, సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలో ప్రతి సంవత్సరము అక్టోబర్ 23 నుండి నవంబర్ 21 వరకు ఉంటాడు.

                                               

వృశ్చిక లగ్నము

జ్యోతిష పరంగా లగ్నాన్ని శిశువు జన్మించిన కాలాన్ని అనుసరించి గణించబడుతుంది. లగ్నం అంటే జాతక చక్రంలో మొదటి స్థానం. లగ్నం అంటే జాతకుని శిరోస్థానాన్ని సూచిస్తుంది. గుణగణాలు రూపు రేఖలు లగ్నం అందు ఉన్న గ్రహాలను అనుసరించి పండితులు నిర్ణయిస్తారు. దశమ స్థ ...

                                               

వృశ్చికరాశి

రాశి చక్రంలో వృశ్చిక రాశి ఎనిమిదవది. ఈ రాశి రాశ్యధిపతి కుజుడు. ఈ రాశి సమ రాశి, శుభరాశి, స్త్రీరాశి, సరి రాశి, స్త్రీరాశి, స్థిర స్వభావరాశి, జలరాశి, కీటకరాశిగాను వ్యవహరిస్తారు. తత్వం జలతత్వం, సమయం పగటి సమయం, శబ్దం నిశ్శబ్దం, పరిమాణం దీర్ఘం, జాతి బ ...

                                               

వృషభ లగ్నము

శుక్రుడు:- వృషభ లగ్నానికి శుక్రుడు లగ్నాధిపతి ష్టమాధిపతి ఔతాడు. లగ్నాధిపతిగా శుక్రుడు కారక గ్రహమై శుభఫలితాన్ని ఇస్తాడు. లగ్నాధిపతిగా శుక్రుడు అందమైన శరీరం ఇస్తాడు. అరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఉంటాయి. జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం లాంటి వ్యాధులు ఉంటాయి. మనోబలం అధిక ...

                                               

వృషభరాశి

వృషభం అనగా ఎద్దు. వృషభం అనునది రాశి చక్రంలో రెండవ రాశి. కృత్తికా నక్షత్రంలోని మూడు పాదాలు, రోహిణీ నక్షత్రంలోని నాలుగు పాదాలు, మృగశిరా నక్షత్రంలోని రెండు పాదాలు కలిసి వృషభరాశిగా వ్యవహరిస్తారు. వృషభరాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఇది ఆంగ్ల మాసంలో మే మాసం స ...

                                               

శంకరమంచి రామకృష్ణ శాస్త్రి

శంకరమంచి రామకృష్ణ శాస్త్రి ఖగోళ, జ్యోతిష శాస్త్ర పండితుడు. ఈయన శంకరమంచిగా పిలువబడుతున్నాడు. ఈయన వైదిక జ్యోతిష శాస్త్రవేత్తగా, పండితునిగా, పురోహితునిగా ప్రసిద్ధుడు. ఈయన జ్యోతిష శాస్త్రంలో 18 సంవత్సరాల అనుభవం గలవాడు. యాజుష స్మార్తము చదివి, పురోహితు ...

                                               

శింశుమారము

జ్యోతిశ్చక్రము. ఇది భగోళమున అన్నిటికిని పైన ఉండును. ఈచక్రమున ధ్రువుఁడు ఇంద్రవరుణకశ్యప ప్రముఖులతో కూడి నిత్యము ప్రదక్షిణముగ తిరుగుచు ఉండును. మఱియు దీని పుచ్ఛమున ప్రజాపతియు అగ్నీంద్ర ధర్ములును, పుచ్ఛమూలమున ధాతృవిధాతలును, కటిప్రదేశమున ఋషిసప్తకమును, ...

                                               

శుక్రుడు జ్యోతిషం

శుక్రుడు రాక్షస గురువు, భృగుపుత్రుడు, విష్ణుద్వేషి. స్త్రీగ్రహం. రుచులలో పులుపుకు ప్రతీక, తెలుపు వర్ణాన్ని సూచిస్తాడు. జాతి -బ్రాహ్మణ, అధి దేవత - ఇంద్రియాని. ఏడు వయసును సూచిస్తాడు. మనోహర శరీరం, నల్లని జుట్టు, సౌందర్యవంతులకు ప్రతీక. శ్లేష్మ, వాత ప ...

                                               

సప్తమి

చంద్రమానం ప్రకారం పక్షము రోజులలో ఏడవ తిథి సప్తమి. అధి దేవత - సూర్యుడు. మాఘ శుద్ధ సప్తమి - రథసప్తమి. హేమాద్రి తన గ్రంథంలో రథసప్తమీ వ్రతమునేకాక కల్యాణసప్తమి, కమలసప్తమి, శర్కరాసప్తమి, అచలాసప్తమి, రథాంకసప్తమి, మహాసప్తమి, జయాసప్తమి, విజయాసప్తమి, జయంతీ ...

                                               

సింహ లగ్నము

సూర్యుడు:- సింహలగ్నంలో సూర్యుడు లగ్నాధిపత్యం వహిస్తూ కారక గ్రహమై శుభఫలితాన్ని ఇస్తాడు. సింహగ్నంలో సూర్యుడున్న స్వత్షానమున ఉన్న కారణంగా వ్కక్తికి ఆత్మవిశ్వాసం, పరిపూర్ణత కలిగించును. సింహ లగ్నస్థ సూర్యుని కారణంగాగా వ్యక్తి విద్యాంసుడిగా, గుణవంతుడిక ...

                                               

సూర్యుడు (జ్యోతిషం)

పాలనా:- శక్తి రాజు, ఒక్కొక్క రాశిలో ఉండే సమయం:- 30 రోజులు, గ్రహోదయం:- పృష్టోదయం, దిన చలనం:- 1 డిగ్రీ. గ్రహతత్వం:- జ్యోతిష శాస్త్రంలోసూర్యుని స్వభావం పాప స్వభాభావం, స్థిర స్వభావం, స్వభావం:- సూర్యుని స్వభావం పాప స్వభావం. గుణం:- జ్యోతిష శాస్త్రంలోసూ ...

                                               

హిందూ కాలగణన

హిందూ కాలగణన కాలక్రమాన అనేక మార్పులు చెందింది. ఫలితంగా ప్రస్తుతం వివిధ ప్రాంతీయ కాలగణనా విధానాలున్నాయి. అధికంగా హిందూ కాలగణన సూర్య సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఉంది. ఇది సుమారుగా క్రీ.శ. 3వ శతాబ్దానికి ప్రామాణికంగా రూపొందినట్లు భావిస్తున్నారు. ఇది వేదాంగాలల ...

                                               

అంధగజన్యాయం

నలుగురు గుడ్డివాళ్లు ఒకణ్ణి ఏనుగు ఎలా ఉంటుందో చెప్పుమని అడిగినారు. అతడు వాళ్లను ఒక ఏనుగు దగ్గరికి తీసుకుపోయి ఇదిగో ఏనుగు, దీన్ని పట్టుకొని చూడండి అని అన్నాడు. వాళ్ళలో ఒకడు చెవులు, ఒకడు తొండము, ఒకడు కాళ్లు, ఒకడు తోక పట్టుకొని తడివినారు. ఏనుగు ఎలా ...

                                               

అవతారతత్త్వ వివేచన

అవతారతత్త్వ వివేచన వివిధ హిందూ అవతారాలకు సంబంధించిన తాత్త్విక విషయాలను తెలిపే గ్రంథం. దీనిని కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు రచించారు. ఈ గ్రంథ రచనకు ప్రేరణగా రచయిత మాతామహులు వేదవేదాంగ పారీణులు, శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణ ప్రవచనకర్త విష్ణువఝల రామకృష్ణశాస్త్రి గ ...

                                               

ఉద్దేశ్యం

ఉద్దేశ్యం అనేది భవిష్యత్తులో ఒక చర్య లేదా చర్యలు చేపట్టడానికి నిబద్ధతను సూచిస్తున్న ఒక మానసిక స్థితి. ఉద్దేశ్యం అనేది ముందస్తు ప్రణాళిక, ఆలోచన వంటి మానసిక కార్యకలాపాలను కలిగి ఉంటుంది.

                                               

అస్తిత్వవాదం

అస్తిత్వవాదం. పందొమ్మి దవ శతాబ్ది పూర్వార్థంలో సెరెన్‌ కీర్కెగార్డ్‌ అనే డేనిష్‌ తత్త్వవేత్త రచనల ఆధారంగా ప్రారంభమైన ఒక తాత్త్విక దృక్పథం/ సిద్ధాంతం. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తరువాత జర్మనీలోనూ, మరి కొంత కాలానికి ఫ్రాన్స్‌, ఇటలీ దేశాలలోనూ నాస్తికవాద ఛా ...

                                               

కన్ఫ్యూషియస్

కన్‌ఫ్యూషియస్, సాహిత్యపరమైన అర్థం: "కాంగ్ గురువు", చైనాకు చెందిన శోధకుడు, సామాజిక తూర్పు దేశాల తత్వవేత్త. ఇతని బోధనలు, తత్వము అనేకానేక దేశాల ప్రజలపై తన లోతైన ప్రభావాన్ని చూపగలిగింది. ఉదాహరణకు చైనీస్, కొరియన్, జపనీస్, తైవానీస్, వియత్నామీస్ ఆలోచనలు ...

                                               

గతితార్కిక భౌతికవాదం

గతితర్కం అంటే ప్రతి వస్తువు\విషయం యొక్క synthesis, antithesis ని అర్థం చేసుకోవడం. గ్రీక్ భాషలో డయలెగో అంటే వాదన-ప్రతివాదన అని అర్థం. దాన్ని ఆంగ్లంలో dialectic అని, తెలుగులో గతితర్కం అని అనువదించడం జరిగింది. భౌతికవాదం అంటే భౌతికంగా ఉనికిలో ఉన్న వా ...

                                               

చారిత్రక భౌతికవాదం

చారిత్రక భౌతికవాదం అంటే చరిత్రలోని దశలని గతితార్కిక దృష్ఠితో అర్థం చేసుకోవడం. మానవుడు కోతి నుంచి వచ్చాడన్న డార్విన్ జీవపరిణామ సిధ్ధాంతంతో చారిత్రక భౌతికవాదం మొదలవుతుంది. ఆదిమ గణ సమాజం బానిస-యజమాని సమాజంగా ఎలా మారింది, బానిస-యజమాని సమాజం భూస్వామ్య ...

                                               

డిటర్మినిజం

డిటర్మినిజం. ప్రతి సంఘటనకూ, కార్యానికీ ఏదో ఒక కారణం ఉంటుందనీ, సృష్టి సమస్తం కార్యకారణ సంబంధాల మూలంగానే జరుగు తుంటుందనీ తెలియజేసే సిద్ధాంతం. అనుక్షణం జరిగే పరిణామ క్రమంలో కారణం లేని కార్యం లేదు. మనం నిర్ణయాలు తీసుకొని, మనమే ఆచరిస్తున్నట్లు కనిపిస్ ...

                                               

తత్వాలు

జైనుల మౌలిక విశ్వాసాలు. ఇవి తొమ్మిది. 1. జీవుడు. ప్రతి జీవికీ ఒక ఆత్మ ఉన్నది. జీవించి ఉన్నవన్నీ జీవులే. 2. అజీవ. జీవం లేని వస్తుజాలం. జీవుల నివాసాల లాంటివి. 3. పుణ్యం. మంచి పనులు చేస్తే కలిగే ఫలం. చల్లని గాలి సేద తీర్చడం లాంటిది. 4. పాపం. చెడ్డ ప ...

                                               

నవ తంత్రము

అంటే అనంతమైన ప్రేమయే పరమానందము!!! అంటే అఖండ సత్యము కౌగిలిలో అల్లుకు పోయి ఉన్న స్త్రీ-పురుషుల వలె కనిపించెను!!! నవ తంత్రము 1970వ దశకంలో ఆధునిక, పాశ్చాత్య సవరణలతో ఏర్పడ్డ తంత్రము యొక్క మరొక రూపాంతరము. నవ తంత్రము యొక్క ప్రతిపాదకులు కొందరు పురాతన గ్ర ...

                                               

నింబార్కుడు

ఇతని జన్మస్థానం ఇథమిత్తంగా తెలియకపోయినా బళ్ళారిలోని నింబ గ్రామమనీ అందుకే ఇతనికి నింబార్కుడని పేరు వచ్చిందనీ అంటారు. మరొక ఊహ ప్రకారం ఇతనిది గోదావరీ తీరప్రాంతం. ఇతని జనన కాలంకూడా కచ్చితంగా తెలియదు. 11వ శతాబ్దం వాడని ఒక వాదమైతే 13 వ శతాబ్దమని మరికొం ...

                                               

పద్మపాదాచార్యులు

పద్మపాదాచార్యుడు క్రీ.శ. 9వ శతాబ్దానికి చెందిన తత్త్వజ్ఞుడు, అద్వైత వేదాంతి. శంకరాచార్యుని నలుగురు ముఖ్యశిష్యులలో ఈయన ఒకడు. శంకరాచార్యుడు భారతదేశానికి తూర్పున పూరిలో గోవర్ధన పీఠాన్ని సంస్థాపించి, ఇతనిని అధిపతిగా నియమించాడు.

                                               

భావవాదం

భౌతికవాదం అంటే భౌతికంగా ఉనికిలో ఉన్న వాటి గురించే అలోచించడం. చెట్లు, కొండలు, కోనలు, మనిషి, సమాజం ఇవన్నీ భౌతికంగా ఉనికిలో ఉన్నవే. వీటికి అతీతంగా ఊహాజనిత వస్తువులని నమ్మడం భావవాదం కిందకి వస్తుంది. భావవాదంలో కూడా రెండు వర్గాలు ఉన్నాయి. ఆవి వస్తుగత భ ...

                                               

శుద్ధాద్వైతం

వల్లభాచార్యుడు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాన్ని శుద్ధాద్వైతం అంటారు. అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని ఆమోదిస్తూనే శంకరాచార్యుని మాయావాదాన్ని తిరస్కరించడంవల్ల దీనికి శుద్ధాద్వైతం అని పేరు వచ్చింది.

                                               

సైంటాలజీ

సైంటాలజీ: ఈ పదానికి అర్థం సత్యాన్ని/ జ్ఞానాన్ని అధ్యయనం చేయడం. అధ్యయనం అనే పదానికి బదులు శోధన అని కూడా అనవచ్చు. ఇరవయ్యవ శతాబ్దిలో పుట్టి వేగంగా విస్తరించిన మతాలలో ఇది ఒకటి. వ్యవస్థాపకుడి పేరు ఎల్‌ రాన్‌ హబ్బర్డ్‌. అమెరికాలో 1911లో జన్మించిన హబ్బర ...

                                               

మానవ వనరుల నిర్వహణ

మానవ వనరుల నిర్వహణ అనునది నిర్వహణలో మానవ వనరుల నిర్వహణ యొక్క విభాగం. యాజమాన్యపు వ్యూహాత్మక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగి పనితనాన్ని పెంపొందించే క్రియ. మానవ వనరుల యొక్క నిర్వహణలో విధివిధానాల పైన, వ్యవస్థల పైన దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది. మానవ వనరుల ని ...

                                               

వ్యాపార ధర్మం

వ్యాపార ధర్మం ఒక సంస్థ లేదా సమూహం లేదా వ్యక్తి ఎందుకు ఉన్నది; దాని ప్రాథమిక ఉపయోగం ఏమిటి; కాలం గడిచినా దాని/వారి దృష్టి దేని పై కేంద్రీకరిస్తుందో/కేంద్రీకరిస్తారో తెలిపే లిఖిత పూర్వక ప్రకటన. ఇది ఒక కంపెనీ ద్వారా, దాని ఉద్దేశ్యం గురించి సరళమైన సరళ ...

                                               

సంస్థాగత నిర్మాణం

సంస్థాగత నిర్మాణం సంస్థాగత లక్ష్యాలను సాధించటానికి పనుల కేటాయింపు, సమన్వయం, పర్యవేక్షణ వంటి కార్యకలాపాలు ఏ విధంగా నిర్దేశించబడతాయో సూచిస్తుంది. సంస్థను, సంస్థాగత వాతావరణాన్ని ఉద్యోగులు ఏ కోణంలో చూస్తారో కూడా సంస్థాగత నిర్మాణమే చెబుతుంది. సంస్థాగత ...

                                               

సంస్థాగత సిద్ధాంతం

సంస్థాగత సిద్ధాంతం సంస్థాగత విశ్లేషణని అవగతం చేసే విభిన్న నేపథ్యముల, ప్రశ్నల, పద్ధతుల, వివరణాత్మక రీతుల సమాహారం. ఇది కేవలం ఒకే ఒక సిద్ధాంతం కాదు. డ్వైట్ వాల్డో అనబడే రాజకీయ శాస్త్రవేత్త 1978లో ఒక పరిశోధనలో ఈ విధంగా సమీక్షించాడు. "సంస్థాగత సిద్ధాం ...

                                               

2014 జమాల్‌పూర్ ఎన్‌కౌంటర్

2014 జమాల్‌పూర్ నకిలీ ఎన్‌కౌంటర్ కేసు జమాల్‌పూర్ ప్రాంతం, లూధియానా, పంజాబ్ లో ఇద్దరు దళిత సోదరులు: హరీందర్ సింగ్, జతీందర్ సింగ్ లను నకిలీ ఎన్‌కౌంటర్ లో చంపిన సంఘటనపై సాగుతున్న క్రిమినల్ కేసు. ఎస్.ఎస్.పి. సహా ముగ్గురు పోలీసు అధికారులను ఈ ఘటనకు బాధ ...

                                               

అంతర్జాతీయ న్యాయ దినోత్సవం

అంతర్జాతీయ న్యాయ దినోత్సవం, అనేది "అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ జస్టిస్ దినోత్సవం" అని కూడా పిలువబడుతుంది. దీనిని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జూలై 17 న జరుపుకుంటారు. దీనిని అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ జస్టిస్ వ్యవస్థకు గుర్తింపుగా జరుపుకుంటారు.

                                               

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత న్యాయస్థానం

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత న్యాయస్థానం 2019 లో అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్ కొరకు ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నత న్యాయస్థానం. అంతకుముందు హైదరాబాదులోని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుగా పనిచేసేది. ఇది అమరావతిలో నెలకొని ఉంది. ప్రస్తుతం హైకోర్టు కోసం ఉపయోగిస్ ...

                                               

ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తుల జాబితా

ఎన్. డి. కృష్ణారావు 1966 - 1966 కె. వి. యల్. నరసింహం 1971–1972 మదన్ లోకుర్ 2011-2012 గోపాలరావు ఎక్బోటే 1972–1974 ఆవుల సాంబశివరావు 1978–1979 కె. భాస్కరన్ 1985–1988 సత్యవ్రతా సిన్హా 2000–2001 కోకా సుబ్బారావు 1956–1958 సుందరం నైనార్ సుందరం 1993–1994 ...

                                               

క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్

క్రిమినల్‌ ప్రొసీజర్‌ కోడ్‌ బిల్లు, నేర విచారణ పూర్తైన తర్వాత నేరబాధితుల పునరావాసానికి అవసరమైన నష్టపరిహారాన్ని కోర్టులు సె-357 ప్రకారం చెల్లించమని ఆదేశించే అవకాశం ఉంది. ఒక వేళ ఆవిధంగా అదేశించిన మొత్తం బాధితుల పునరావాసానికి సరిపోదని కోర్టు భావించి ...

                                               

జిల్లా కోర్టులు (భారతదేశం)

భారత దేశంలోని జిల్లా కోర్టులు అనేవి, జిల్లాలలోని కేసుల సంఖ్య, జనాభా పంపిణీ పరిగణనలోకి తీసుకొని, ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ జిల్లాలకు కలిపి, లేదా ప్రతి జిల్లాకు ఏర్పాటైన జిల్లా ప్రధాన న్యాయస్థానాలు. ఇవి జిల్లా స్థాయిలో న్యాయ నిర్ణయాలు చేస్తాయి.జిల్ల ...

                                               

నల్సార్ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం

నల్సార్ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాదు నగరంలోని శామీర్‌పేట ప్రాంతంలో ఉంది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం భారతదేశంలో ఏర్పాటుచేసిన మొట్టమొదటి న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం. 2017 లో ద వీక్స్ విడుదల చేసిన సర్వేలో ఈ విద్యాలయం భారతదేశంలో ఉన్న న్యాయ కాలే ...

                                               

నిజం

నిజం లేదా సత్యం అనేది ఒక విషయం. ఇది నిజాయితీ, త్యాగం మొదలైన విషయాల వలె మనం పాటించవలసిన సంగతి. సత్యం వద అని వేదం చెబుతుంది. అంటే సత్యమునే చెప్పుము అని అర్ధం. సత్యవాక్పరిపాలన కోసం శ్రీరాముడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చేశాడు. హరిశ్చంద్రుడు సత్య ...

                                               

న్యాయం

న్యాయం Justice న్యాయ శాస్త్రం ప్రకారం తప్పొప్పులలోని నిజాలను నిర్ధారించేది. దీనికి వికృతి నాయము. ఇది ఇక్కడ చర్చనీయాంశం. న్యాయం గురించి వాదించేవారు న్యాయవాదులు Lawyers. వారి వాదనలను విని న్యాయాన్ని నిర్ధారించేవారు న్యాయమూర్తులు Judges. ఈ ప్రక్రియ ...

                                               

న్యాయస్థానం

న్యాయస్థానం పార్టీల మధ్య వివాదాలను చర్చించి న్యాయం చెప్పే ప్రదేశం. ఇవి చాలా వరకు ప్రభుత్వానికి చెందినవిగా ఉంటాయి. ఈ వివాదాలు సివిల్, క్రిమినల్ లేదా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కు సంబంధించినవిగా ఉండవచ్చును. ఇవి ఆయా ప్రాంతాలకు లేదా దేశాలకు చెందిన న్యాయశాస్త్ర ...

                                               

పల్లెల్లో న్యాయవ్యవస్థ

పల్లెల్లో న్యాయ వ్వవస్త. ఆ రోజుల్లో పల్లెల్లో న్యాయ పరమైన విషయాలను వారి కుల పెద్దలు విచారించి తగు నిర్ణయం తీసుకునేవారు. కులపెద్దలే న్యామ మూర్తులు, వారి తీర్పే అంతిమం. కోర్టులు, పోలీసుల ప్రసక్తే వుండేది కాదు. కుల పెద్దలే పెద్దమనుషులు. ఒక వేళ ఎవరైన ...

                                               

ప్రామిసరీ నోటు

ప్రామిసరీ నోటు ఇతరుల నుండి డబ్బులు అప్పుగా తీసుకునేటప్పుడు తాను తిరిగి చెల్లించడానికి గాను రాసే వాగ్ధాన పత్రాన్నే ప్రామిసరీ నోటు అంటారు. ఇది చట్టపరమైన పరికరం, దీనిలో ఒక పార్టీ తయారీదారు లేదా జారీచేసేవారు నిర్ణీత మొత్తాన్ని చెల్లించమని వ్రాతపూర్వక ...

                                               

రక్షకభట నిలయం

రక్షకభట నిలయం, అనేది ప్రజల రక్షణ, క్షేమంల కొరకు ప్రభుత్వం వారు ఏర్పాటు చేసిన సేవా కేంద్రం. వీటిని వాడుకలో పోలీస్ స్టేషన్లు అని వ్యవహరిస్తారు. వీటిని హిందీలో ఠాణా అంటారు.సంబంధిత అధికారిని ఠాణాదారుడు అంటారు. ప్రజాలకు ఎలాంటి ఆపద సమయంలలో అత్యవసరం ఉండ ...

                                               

వీలునామా

వీలునామా అనగా ఒక వ్యక్తి తన తదనంతరం తన ఆస్తిపాస్తుల బదిలీ విషయాలకు సంబంధించి చేసే చట్టపరమైన పత్రము. భవిష్యత్ జీవితం సాఫీగా సాగాలనే ఉద్యేశ్యంతో ప్రతీఒక్కరు తాము సంపాదించిన దాంట్లో కొంత దాచుకుంటారు. అలా దాచుకున్న మొత్తాన్ని స్థిరాస్తి, చరాస్తి రూపం ...

                                               

శిక్షాస్మృతి

తొలితరం నాగరికులకు పౌర న్యాయము civil law, శిక్షాస్మృతి criminal law కు మధ్య తారతమ్యం తెలియదు. క్రీస్తు పూర్వము 2100 - 2500 మధ్యకాలములో దక్షిణ అమెరికా ప్రజలు మొట్టమొదటి శిక్షాస్మృతికి రూపకల్పన చేశారు.

                                               

సంరక్షకుడు (లీగల్)

బిడ్డకు తండ్రి సంరక్షకుడుగా ఉంటాడు. తండ్రి లేక లేకపోతే తల్లి సంరక్షకురాలిగా ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు లేని బిడ్డకు బంధువులలో ఒకరు సంరక్షకుడిగా ఉంటారు. కొన్ని పరిస్థితులలో బిడ్డకు మైనారిటీ తీరేంత వరకు న్యాయస్థానం సంరక్షకుడిని నియమిస్తుంది. ఈ సంరక్షకు ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →